PIR Isolering?

 

Visste du att tätskikt som installeras på PIR-isolering behöver uppfylla kraven enligt Broof t2 och ha tätskiktsklass TKY-A-1234. Det är med andra ord inte tillåtet att installera vilket tätskikt som helst PIR-isolering. TKY-A-1234 innebär att tätskiktet har den högsta brandklassificeringen (Broof t2) för tak och får därmed installeras på alla förekommande underlag.

Matakis två helt nya tätskiktssystem, UnoTech Nordic (1-lag) och DuoTech Nordic (2-lag) uppfyller alla gällande krav för installation på PIR isolering. Nordic systemen är även godkända att använda som underlag vid installation av solpaneler, takterrasser mm.

Produkterna är precis som våra klassiska UnoTech och DuoTech kostnadseffektiva och snabbinstallerade tätskiktssystem som ger hög säkerhet och låg vikt. Produkterna är listade i TÄTSKIKTSGARANTIER™s förteckning över godkända tätskiktssystem för exponerade tak.

UnoTech Nordic (1-Lag):

Mekansikt infäst, skarvsvetsad
SEP 5500
7,5x1 m
Skiffergrå

DuoTech Nordic (2-Lag):

Undre lag = U.M Universal Membran
Mekaniskt infäst, skarvsvetsad.
YEP 3000
10x1 m

Övre Lag = UnoTech Nordic
Hel-/strängsvetsad
SEP 5500
7,5x1 m
Skiffergrå