Butik

Halotex® U20

Mataki Halotex U20 är ett vattenavledande genomtrampningssäkert underlagstak (se kap JSC.5 i HusAMA 98) som monteras direkt över takstolarna och hänger fritt däremellan. Fördelen med denna typ av takmaterial är att man snabbt täcker in taket, samtidigt som materialet är både lättare och enklare att hantera än t ex råspont och underlagspapp.

Kvalitet enligt AMA hus
CE-märkt
Exponeringstid
P
Plåttak
Takpannor
Takvinkel 14 grader
Underlag

Mataki Halotex U20 är vattenavledande och skyddar byggnaden från nederbörd under byggtiden. Produkten måste ha en tillfredsställande bärförmåga, med hänsyn till risk för olycksfall vid genomtrampning, och den får inte heller påverkas negativt av solljus under tiden det ligger öppet. Mataki Halotex U20 uppfyller naturligtvis med god marginal dessa kriterier.
Mataki Halotex U20 är uppbyggd av en åldringsbeständig väv av HD-polyeten, vilken belagts med en film av LD-polyeten. Resultatet blir en stark och ångtät produkt, som släpper igenom solljus innan taktäckningen är på plats.
Mataki Halotex U20 är P-märkt av SITAC och produktionen står under kontroll av SP.

Egenskaper och användning

Minsta taklutning: 14° (1:4)
Användningsområde: Vattenavledande skikt under byggtiden och under byggnadens bruksskede. Materialet kan exponeras för väder och vind under en period motsvarande 2 månader.
Krav på underlag: Takstolar max c1200 mm
Infästning: Välj spik och spiklist enligt monteringsanvisningen.
Format: 25×1,36 meter
Vikt: 6,2 kg rulle (ca 180 g/m2)
Färg: transparent