Halotex U20 - 25x1,36m

Art.nr.:
50531221

Mataki Halotex U20 är vattenavledande och skyddar byggnaden från nederbörd under byggtiden. Produkten måste ha en tillfredsställande bärförmåga, med hänsyn till risk för olycksfall vid genomtrampning, och den får inte heller påverkas negativt av solljus under tiden det ligger öppet. Mataki Halotex U20 uppfyller naturligtvis med god marginal dessa kriterier. Mataki Halotex U20 är uppbyggd av en åldringsbeständig väv av HD-polyeten, vilken belagts med en film av LD-polyeten. Resultatet blir en stark och ångtät produkt, som släpper igenom solljus innan taktäckningen är på plats. Mataki Halotex U20 är P-märkt.