Garanti

Garantier

Tätskiktsgarantier

Försäkra dig om att ditt nya tak blir en trygg investering. Mataki i samarbete med AB Tätskiktsgarantier i Norden erbjuder ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak, TÄTSKIKTSGARANTIER™. Trygghetspaketet som omfattar såväl material, som följdskador och entreprenörens arbete, lämnas av auktoriserade takentreprenörer. Trygghetspaketet är knutet till fastigheten oavsett ägare vilket ger trygghet vid försäljning. TÄTSKIKTSGARANTIER™ erhålls via auktoriserade partners till Mataki. 

Läs mer om villkor och omfattning på TÄTSKIKTSGARANTIERS hemsida