Halotex Flex Tape - 25x0,06m

Art.nr.:
742044
Halotex Flex Tape används i invändig konstruktion för att säkerställa lufttäta övergångar mellan luft- och ångspärr (byggfilm), ångbroms och övriga byggnadsdelar. Används även till reparation och till att täta genomföringar. Klistrar bra på de flesta byggnadsdelar.
Antal m² per rulle: 1,5 m²