Entreprenadprodukter

Se respektive produktsida
Minsta rekommenderade taklutning; 1:100 (0,6°).
Lutning under 3° kräver tätskiktsmattor, som installeras av Matakis auktoriserade takentreprenörer. Mataki kan erbjuda ett flertal produkter, se Svetsbara tätskikt.
Lutning under 3° kräver tätskiktsmattor på taket. Mataki kan erbjuda UnoTech, UnoTech Nordic, UnoTech Noxout eller Power.
Ja, men för att klara gällande brandkrav måste du välja rätt kvalitet på tätskiktsmattan.
Antal brunnar ska vara minst en per 500 m² takyta (vid takbrunn Ø 90-110 mm). För ytterligare information se Takavvattning.
Det finns inga krav men teoretiskt sett så bör man ha ett breddavlopp per brunn och undvik i största möjliga mån sargbräddavlopp. Bräddavlopp ska finnas i samtliga ränndalar. Dimension på bräddavlopp bör vara minst Ø 110 mm.
Enligt instruktioner i Mataki Monteringshandbok.
Det går lika bra med panel.
Ja, på rekommenderat underlag.
Ja, det går bra att först installera ett tätskiktsmembran och därefter fortsätta med olika typer av överbyggnader. Kontakta en av Matakis auktoriserade takentreprenörer för mer information.
Kontakta en av våra auktoriserade takentreprenörer, se Kontakt.
Nej, en stos ska helsvetsas på undersidan och sedan täckas in med ny papp.
Nej, UnoTech är en entreprenadprodukt. Produkten monteras endast av Mataki certifierade montörer.
Kristallsvart, ljusgrå, skiffergrå, röd, grön och vit.
När taket inte är förankrat i väggen och vid stora takytor.
Våra tätskiktssystem uppfyller brandklass BROOF (t2) på olika underlag. Det är viktigt att använda rätt produkt beroende på typ av underlag.
Tillbehören kan köpas hos våra återförsäljare.
UnoTech är godkänd för sedumtak med en minsta taklutning på 3,6°, om du behöver ett rotsäkert tätskikt rekommenderas rotsäkra system.
TG-garantier som gäller i 15 år. Se www.tätskiktsgarantier.se.
Vår rekommendation är att du kontaktar en takentreprenör.
Vid byte av takbrunnar rekommenderas att man kontaktar någon av Matakis auktoriserade takentreprenörer.
Det gamla tätskiktet kan fungera som underlagspapp. Dock ska taket vara rent och snyggt. Eventuella blåsor skall skäras upp och svetsas ner.
För så höga lutningar rekommenderas Oden stosen.
Nej, fall brukar ordnas med fallisolering.
Ja, det finns produkter i vårt sortiment som passar för detta ändamål. Vanligtvis används Mataki Trema 5 eller Trema 3 som installeras av Matakis auktoriserade takentreprenörer.
Sedumtak kräver ett inbyggt tätskikt. Om taklutningen är under 3,6° är det antingen Trema 5 eller två lager helsvetsat YEP 3500. Om lutningen är över 3,6° kan ni använda er av UnoTech FR.
Visst kan du det. Kulörerna som finns är skiffergrå, ljusgrå, röd, grön och vit.