Se respektive produktsida
Minsta rekommenderade taklutning; 1:100 (0,6°).
Lutning under 3° kräver tätskiktsmattor, som installeras av Matakis auktoriserade takentreprenörer. Mataki kan erbjuda ett flertal produkter, se Tätskiktssystem för låglutande tak.