Entreprenadprodukter

Du finner all relevant information på respektive produktsida
Minsta rekommenderade taklutning; 1:100 (0,6°).
Lutning under 3° kräver tätskiktsmattor, som installeras av Matakis auktoriserade takentreprenörer. Mataki erbjuder ett flertal produkter, allt från säker El-installerad bitumenduk (Power) till traditionell tätskiktsmatta (UnoTech) i flera olika kulörer, se Svetsbara tätskikt.
Lutning under 3° kräver tätskiktsmattor på taket. Mataki kan erbjuda UnoTech, UnoTech Nordic, UnoTech Noxout eller Power.
Ja, tätskiktsmattan ska uppfylla tätskiktsklass TKY-A-0234 för att få installeras på mineralullsisolering.
Takavvattning ska dimensioneras enligt gällande standard SS-EN 12056-3 och SS-824031 vilka avhandlar dimensionering av dagvattensystem samt beräkning av sannolik regnintensitet. Mer information och dimensioneringsprogram finner du under teknik/takavvattning.
Det finns inga krav men teoretiskt sett så bör man ha minst ett bräddavlopp per ränndal. Dimension på bräddavlopp bör vara minst Ø 110 mm.
Konstruktionsdetaljer finns under /teknik.
Det går lika bra med panel.
Ja, samtliga Matakis svetsbara yt-tätskikt uppfyller Broof T2. Obs. kontrollera vilket underlag tätskiktet ska installeras på för att se vilken produkt som är godkänd på aktuellt underlag.
Ja, det går bra att först installera ett tätskiktsmembran och därefter fortsätta med olika typer av överbyggnader. Kontakta en av Matakis auktoriserade takentreprenörer för mer information.
Kontakta en av våra auktoriserade takentreprenörer, se Kontakt.
Nej, en stos ska helsvetsas på undersidan och sedan täckas in med ny papp.
Nej, UnoTech är en entreprenadprodukt. Produkten monteras endast av Mataki certifierade montörer.
Kristallsvart, ljusgrå, skiffergrå, röd, grön och vit. UnoTech finns även i ett titanvitt utförande med luftrenande egenskaper, se UnoTech Noxout.
När taket inte är förankrat i väggen och vid stora takytor.
Våra tätskiktssystem uppfyller brandklass BROOF (t2) på olika underlag. Det är viktigt att använda rätt produkt beroende på typ av underlag.
Tillbehören kan köpas hos våra återförsäljare.
UnoTech är godkänd för sedumtak (tjocklek max 60 mm) med en minsta taklutning på 3,6°. Gröna tak med annat än moss-sedum som t.ex takträdgård, innergård mm. räknas som inbyggda konstruktioner och kräver tätskiktsmembran för inbyggnad. Se Mataki Trema.
Mataki samarbetar med AB Tätskiktsgarantier i Norden som erbjuder ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak, TÄTSKIKTSGARANTIER™. Trygghetspaketet som omfattar såväl material, som följdskador och entreprenörens arbete, lämnas av auktoriserade takentreprenörer. Exponerade tätskikt: ● Ansvarsutfästelsen gäller från slutbesiktningsdag och 10 år framåt (fel i material, fel i utförande samt följdskador) ● Utöver ansvarsutfästelsens giltighetstid ingår en materialgaranti på 5 år. Inbyggda tätskikt: ● Ansvarsutfästelsen gäller från garantitidens (2 år) utgång till 10 år efter slutbesiktningsdatum. (År 1-2 gäller takentreprenörens egen entreprenadförsäkring) För mer information se www.tätskiktsgarantier.se.
För att få ett tätt tak i många år rekommenderas att du kontaktar en takentreprenör. Se kontakt/hitta din takentreprenör.
Vid byte av takbrunnar rekommenderas att du kontaktar en takentreprenör. Se kontakt/hitta din takentreprenör.
Det gamla tätskiktet kan fungera som underlagspapp. Dock ska taket vara rent och fritt från blåsor och veck. Eventuella blåsor skall skäras upp och svetsas ner av takentrebrenören.
Vid byte av takstos rekommenderas att du kontaktar en takentreprenör. Se kontakt/hitta din takentreprenör.
Nej, fall brukar ordnas med fallisolering.
Ja, UnoTech FR kan användas vid taklutning över 3,6°. För mer information om tak med överbyggnad se /teknik/trätrall.
UnoTech är godkänd för sedumtak (tjocklek max 60 mm) med en minsta taklutning på 3,6°. Gröna tak med annat än moss-sedum som t.ex takträdgård, innergård mm. räknas som inbyggda konstruktioner och kräver tätskiktsmembran för inbyggnad. Se Mataki Trema.
Visst kan du det. Kulörerna som finns är skiffergrå, ljusgrå, röd, grön och vit.