Listtäckning

Det köper du genom någon av Matakis auktoriserade takentreprenörer.    
Använd som ståndränna en regel ca 45 x 70 mm, ställd på högkant och fäst den väl i takpanelen, om möjligt fastskruvad. Listen ska monteras först.
14° rekommenderas för listtak. För lägre lutning rekommenderas UnoTech FR.  
I princip kan du använda vilken ytpapp du vill. Fördelen med listpappen är att formaten stämmer med en listtäckning.  
Vi hjälper dig gärna! Kontakta säljare i ditt distrikt.