Onduline

Det finns bara ett Ondulinetak, men det kan finnas likvärdiga produkter.  
Ja, det kan du göra.  
Ja det kan du, fast det är inte vanligt förekommande.
Onduline innehåller asfalt som blir mjukare ju varmare det blir. Onduline ska som alla bitumenbaserade produkter förvaras i skydd från fukt och direkt solljus.
De ska även spikas ner i de utkragande delarna.  
Det finns ingen beskrivning, men du kan behandla det med vattenspädbar akrylat.
Vi garanterar plattornas funktion i 10 år, men vi vet idag att Ondulinetak blir mycket äldre än så. Du kan behandla ditt tak med vattenspädbar akrylatfärg. Färgåtgången får färghandeln ange.