Svarta produkter (byggkem)

Ja, vi rekommenderar att ytan primas innan.  
Ja, primern rekommenderas innan användning av takmassa.  
Ja, använd vattenbaserad färg. Kontakta din lokala färghandlare.
En takföryngring för underhåll av ytpapp/papptak. Skyddar och konserverar, men lagar inte trasig papp.
Nej, bara svart.
0,5-0,8 l/m².
Med asfaltkitt. Asfaltkitt är UV-beständigt. Tänk på att förvara Mataki Asfaltkitt inomhus då den blir mer lättarbetad om den förvaras i rumstemperatur.
Se säkerhetsdatablad för respektive produkt under dokumentation.
Eventuellt för lite ventilation.
Nej, du bör ej göra det för ytan blir väldigt klibbig.
Nej, för klistring av takpapp rekommenderas asfaltlklister.
Om produkten inte har åldrats och blivit hård går det bra.  
Det behöver du inte. Det är primer båda två.
Takmassa lagar endast småsprickor i ytan. Vår rekommendation är att försöka lokalisera läckan och laga den med asfaltkitt.  
1 liter på 15 m överlägg.
Det kan bero på att kallmaken inte är tillräckligt packad.
Ja, med asfaltkitt kan du laga läckor i taket. Asfaltkitt är en fiberarmerad produkt som är UV-beständig.
Ja, primer har en viss torktid helt beroende på väder och vind. Täckmassa kräver ett torrt och rent tak. När pappens strömaterial börjar titta fram är det dags för en ny behandling.
Vi rekommenderar att du antingen rollar eller borstar ut takmassan med en fiberborste.  
Om du har förbehandlat med Mataki Asfaltprimer, låt det torka ordentligt först (till påföljande dag).
Ja.
Det finns ingen tidsbegränsning.
Du kan använda det där det är föreskrivet. Det kan fungera som lösningsmedel.
För att laga en läcka i taket rekommenderas asfaltkitt eller byggtejp. Takmassa täpper endast till små sprickor i tätskiktet.
Mataki Kallasfalt har en torktid på 3-4 h vid 20°C och normal luftväxling.
Ja det kan du, våden ska klistras med Mataki Asfaltklister mot fotplåten.
Ja, men se till att fyllnadsmaterialet är hårt packat innan du lägger i kallmaken.
Med ett lösningsmedel, fråga i bygg- och färghandeln.
Ja, den är övermålningsbar. Fråga i färghandeln så du får rätt typ av färg.  
3-4 cm, vilket innebär att det blir svårt att fylla i grunda svackor på garageuppfarten.
Fortsätt med kallasfaltsbehandling.  
Ja det kan du göra. Se bara till att ha minst 3-4 cm tjocklek över hela ytan.  
Asfaltsklister kräver en ren och torr yta. Klistret appliceras lättast med en styv fiberpensel eller spackelspade. Det är en fördel att låta klistret torka en stund, upp till 30 min innan skarven pressas samman. Åtgången är ca 1 l/15 m skarv.
Du har använt dig av för mycket klister i skarven.
Nej, som klister till bitumenbaserade produkter rekommenderas Mataki Asfaltklister.  
Vid användning av Mataki Takmassa ska ytan först primas med Mataki Primer.