Trema

Trema är godkänt för sedumtak. Konstruktionen behöver kanske kompletteras med ett rotskydd beroende på typ av växtlighet.
Mataki Trema 5, tätskiktemembran för inbyggda konstruktioner.
Trema och UnoTech är godkända för sedumtak med 10° lutning.
Mataki Trema 5.
Tätskiktet till gröna tak håller bra när det är inbyggt, men inte mot rotprenetration. Då måste det finnas en rotsäker duk (mekansikt rotskydd).
Mataki Trema 5.
För moss-sedumtak som har taklutning 27° rekommenderas UnoTech FR.
Du måste anlita en takentreprenör. Vid inbyggda tätskikt rekommenderas Trema 5.