Trema

Trema är godkänt för sedumtak. Konstruktionen behöver kanske kompletteras med ett rotskydd beroende på typ av växtlighet.
Inbyggda tätskikt lämnar tre alternativ; två lager YEP 3500, Mataki Trema 5 eller Mataki UnoTech FR.
Trema och UnoTech är godkända för sedumtak med 10° lutning.
Trema 5.
Tätskiktet till gröna tak håller bra när det är inbyggt, men inte mot rotprenetration. Då måste det finnas en rotsäker duk.
Trema 5.
För sedumtak som har taklutning 27° rekommenderas UnoTech FR.
Du måste anlita en takentreprenör. Vid inbyggda tätskikt rekommenderas Trema 5.