UnoTech Skiffergrå - 7,5x1m

Art.nr.:
50872P01

Svetsad tätskiktsmatta, SEP 5500 för exponerade tak. Takpapp UnoTech är ett 1-Lags tätskiktssystem avsett att installeras på hårda underlag som t.ex. råspont/plywood och befintliga tätskikt. Produkten är godkänd som underlag för överbyggnad av solpaneler, sedumtak, trätrall och singel. UnoTech är listad i TÄTSKIKTSGARANTIER™s förteckning över godkända tätskiktssystem för exponerade tak.