Garantier

Tätskiktsgarantier

Försäkra dig om att ditt nya tak blir en trygg investering. Mataki erbjuder ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak, TÄTSKIKTSGARANTIER™. Trygghetspaketet som omfattar såväl material, som följdskador och entreprenörens arbete, lämnas av auktoriserade takentreprenörer. Trygghetspaketet är knutet till fastigheten oavsett ägare vilket ger trygghet vid försäljning.

 

Försäkra dig om att ditt nya tak blir en trygg investering. Mataki i samarbete med AB Tätskiktsgarantier i Norden erbjuder ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak, TÄTSKIKTSGARANTIER™. Trygghetspaketet som omfattar såväl material, som följdskador och entreprenörens arbete, lämnas av auktoriserade takentreprenörer. Trygghetspaketet är knutet till fastigheten oavsett ägare vilket ger trygghet vid försäljning.

 

TÄTSKIKTSGARANTIER™ erhålls via auktoriserade partners till Mataki. Läs mer om villkor och omfattning genom att klicka på symbolen TÄTSKIKTSGARANTIER™.

Tätskiktsgarantier i Norden AB