Garantier

Produkt- och Systemgaranti

Produktgaranti

Produktgarantier 10-30 år på merparten av våra underlagsmaterial

Mataki erbjuder produktgaranti på merparten av våra underlagsprodukter. Garantierbjudandet gäller både underlagspapp och underlagsdukar så att du som kund har möjlighet att välja den produkt som passar dig bäst och få garanti på denna. Produktgarantin följer byggnaden produkten är monterad på och gäller mellan fastighetsägaren och Mataki. 

För att skriva ut ett garantibevis på din köpta produkt, fyll i formuläret som finns här

30 år produktgaranti omfattar:

Huvudprodukter:
Vindskydd Mataki Halotex XTREME
Luft- och ångspärr Mataki Halotex D200
Ångbroms Mataki Halotex D50
Tillbehör: 
Byggtätningstejp Mataki Halotex T60
Byggtätningstejp Mataki Halotex T100
Rörmanschetter Mataki Halotex

För att skriva ut ett garantibevis på din köpta produkt, fyll i formuläret som finns här

Systemgaranti

Halotex Systemgaranti 30 år 

Halotex System garanti 30 år är byggprodukter för väggkonstruktion vilka fungerar tillsammans och ger ett luft- och fuktskyddande skal på husets utsida och insida. Produkterna i Halotex System garanti 30 år är våra mest kvalitativa och har en livslängd på minst 50 år. Halotex Systemprodukter skapar en vind- och vattentät ytterväggskonstruktion samt en luft- och ångspärrskonstruktion på väggens insida. Halotex Systemgaranti ger en garanti på produkternas funktion i 30 år. Garantin kan användas på enskilda produkter, tillbehören endast i kombination med huvudprodukterna.

 

För att skriva ut ett garantibevis på din köpta produkt, fyll i formuläret som finns här