Garantier

Garantier

Som Sveriges ledande producent av takprodukter tar vi ansvar och visar vägen inom tak och konstruktion. Vi bjuder på vår samlade kunskap för att göra det enklare för dig i ditt dagliga arbete. Den svenska modellen är vår satsning att arbeta med våra fem viktigaste områden, Systemlösningar, Garantier, Hållbarhet, Svenskt regelverk och Utbildning.

Garantier, vi erbjuder omfattande garantier för både takentreprenörer och dess kunder samt proffsbyggare och deras uppdragsgivare och slutligen dig som slutkund. Vi erbjuder garantitider från 10 år upp till 30 år.

Tätskiktsgarantier

Mataki i samarbete med Tätskiktsgarantier erbjuder genom auktoriserade partners;

Försäkra dig om att ditt nya tak blir en trygg investering. Mataki i samarbete med AB Tätskiktsgarantier i Norden erbjuder ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak, TÄTSKIKTSGARANTIER™. Trygghetspaketet som omfattar såväl material, som följdskador och entreprenörens arbete, lämnas av auktoriserade takentreprenörer. Trygghetspaketet är knutet till fastigheten oavsett ägare vilket ger trygghet vid försäljning. TÄTSKIKTSGARANTIER™ erhålls via auktoriserade partners till Mataki. 

Läs mer om villkor och omfattning på TÄTSKIKTSGARANTIERS hemsida

Vattentät garanti

Vattentät garanti 30 år gäller Mataki Haloten 380 och Mataki Haloten STEEL

En unikt möjlighet där du som entreprenör kan erbjuda din kund en garanti för ett vattentätt tak. Är en garanti mellan husägaren och Mataki, täcker omläggning av ny underlagstäckning, kan endast lämnas av Mataki Solution takutbildad entreprenör. Solution Tak hålls av Matakis säljare. Garantin omfattar i dag Matakis underlagsduk Haloten 380 samt Haloten STEEL monterat på fast underlag eller som frihängande underlagsduk.

Garantin gäller endast om montaget är utfört enligt gällande monteringsanvisning. Vid fel på Matakis underlagsduk Haloten 380 eller Haloten STEEL täcker garantin reparation eller omläggning av underlagstaket.

Produktgaranti

Produktgarantier 10-30 år på merparten av våra underlagsmaterial

Mataki erbjuder produktgaranti på merparten av våra underlagsprodukter. Garantierbjudandet gäller både underlagspapp och underlagsdukar så att du som kund har möjlighet att välja den produkt som passar dig bäst och få garanti på denna. Produktgarantin följer byggnaden produkten är monterad på och gäller mellan fastighetsägaren och Mataki. 

För att skriva ut ett garantibevis på din köpta produkt, fyll i formuläret som finns här

Systemgaranti

Halotex Systemgaranti 30 år 

Halotex System garanti 30 år är byggprodukter för väggkonstruktion vilka fungerar tillsammans och ger ett luft- och fuktskyddande skal på husets utsida och insida. Produkterna i Halotex System garanti 30 år är våra mest kvalitativa och har en livslängd på minst 50 år. Halotex Systemprodukter skapar en vind- och vattentät ytterväggskonstruktion samt en luft- och ångspärrskonstruktion på väggens insida. Halotex Systemgaranti ger en garanti på produkternas funktion i 30 år. Garantin kan användas på enskilda produkter, tillbehören endast i kombination med huvudprodukterna.

30 år produktgaranti omfattar:

Huvudprodukter:
Vindskydd Mataki Halotex W25
Luft- och ångspärr Mataki Halotex D200
Ångbroms Mataki Halotex D50
Tillbehör: 
Byggtätningstejp Mataki Halotex T60
Byggtätningstejp Mataki Halotex T100
Rörmanschetter Mataki Halotex

För att skriva ut ett garantibevis på din köpta produkt, fyll i formuläret som finns här