Vattentät garanti

Vattentät garanti 30 år gäller Mataki Haloten 380 och Mataki Haloten STEEL

En unikt möjlighet där du som entreprenör kan erbjuda din kund en garanti för ett vattentätt tak. Är en garanti mellan husägaren och Mataki, täcker omläggning av ny underlagstäckning, kan endast lämnas av Mataki Solution takutbildad entreprenör. Solution Tak hålls av Matakis säljare. Garantin omfattar i dag Matakis underlagsduk Haloten 380 samt Haloten STEEL monterat på fast underlag eller som frihängande underlagsduk. Garantin gäller endast om montaget är utfört enligt gällande monteringsanvisning. Vid fel på Matakis underlagsduk Haloten 380 eller Haloten STEEL täcker garantin reparation eller omläggning av underlagstaket. För att erhålla garantiformulär efter genomgången utbildning, gå in på vår app på app.mataki.se