Power svetsbara tätskikt som installeras med varmluft

Elinstallerad takpapp för låglutande och platta tak. I Power systemet finns bitumenduk som är godkänd att installeras på de vanligast förekommande underlagen som t.ex. mineralull, råspont/plywood, och befintligt tätskikt.