Trema 5 - 8x1m

Art.nr.:
50435101

Kraftigt tätskiktsmembran, YEP 6500 för inbyggda konstruktioner. Trema 5 används bl.a. i inbyggda konstruktioner som t.ex. Gröna tak, sedumtak, parkeringsdäck, takterrasser, innergårdar och andra ytterbjälklag som behöver skyddas från fukt och föroreningar med ett inbyggt tätskikt. Trema 5 är listad i TÄTSKIKTSGARANTIER™s föteckning över godkända tätskiktssystem för inbyggda tätskikt.