Trema 5 - 8x1m

Art.nr.:
50435101

Kraftigt tätskiktsmembran, YEP 6500 för inbyggda konstruktioner. Trema 5 används bl.a. i inbyggda konstruktioner som t.ex. Gröna tak, sedumtak, parkeringsdäck, takterrasser, innergårdar och andra ytterbjälklag som behöver skyddas från fukt och föroreningar med ett inbyggt tätskikt. Produkten går även att använda som bitumenångspärr. Trema 5 är listad i TÄTSKIKTSGARANTIER™s föteckning över godkända tätskiktssystem för inbyggda tätskikt.