Butik

Haloten® STEEL

 

Mataki Haloten® STEEL är en underlagstäckning med många unika fördelar för dig som beställare, montör och konstruktör. Haloten® STEEL kan användas ned till 3° taklutning och har tack vare en UV-stabil yta en öppentid på hela 12 månader som gör att ditt takarbete blir flexibelt. Haloten® STEEL har en unik utformning av överlappskanterna där de flyter ihop och ger planplåten det plana utséendet man önskar. Mataki Haloten® STEEL lämpar sig även för ofalsade takpannor tack vare en UV-stabila yta, vilket bidrar till ett vattentätt tak med ett långt liv.

Kvalitet enligt AMA hus
Basta
Byggvarubedömning
CE-märkt
Exponeringstid
Garanti 30 år
Vattentät garanti
Plant plåttak
Takpannor
Takvinkel 3 grader
Underlag

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Mataki Haloten® Steel är framförallt avsedd att användas som vattenavledande underlagstäckning under plan plåt och ofalsade takpannor. Produkten läggs på spikbart underlag av råspont eller skivmaterial. Minsta taklutning är 3° förutsatt att det ovanliggande takmaterialet är avsett för dessa taklutningar. Produkten kan ligga öppen under 12 månader. Produkten är ångtät, vilket betyder att om inte annat är föreskrivet bör utrymmet bakom vara ventilerat.

VATTENAVLEDANDE UNDERLAGSTÄCKNING

Mataki Haloten® STEEL läggs på råspont eller skivmaterial. Infästning kan ske med spikning genom båda lagren eller genom dold infästning. Dold infästning kan användas om läktning sker omgående. Dold infästning kan också ske med klammer i undre lagret. Använd korrosionsskyddad eller rostfri klammer motsvarande Rapid 140/10, klamring i dubbla rader. Alternativ klamring i sicksack med korrosionsskyddad eller rostfri klammer i minsta storlek 12,9/12. Haloten® STEEL klarar en taklutning ned till 3° med dold infästning och 10° med infästning genom båda lagren förutsatt att det ovanliggande takmaterialet är avsett för dessa taklutningar. Det bärande underlaget ska vara stabilt och spikbart. Våder i takfallets lutningsriktning ska alltid skarvklistras, använd Mataki Specialklister.

PRODUKTENS UPPBYGGNAD

Mataki Haloten® STEEL är uppbyggd av tre skikt: en stomme av polyester som är belagd med SBS-modifierad bitumen, ovansidan består av en polyesterväv och undersida av en PP-väv. Produktens längsskarvar är självklistrande.

PRODUKTEGENSKAPER

Mataki Haloten® STEEL är speciellt framtagen för att möta kraven på en underlagstäckning för planplåt. Produkten är halksäker, de unika överlappskanterna ger ett nästan skarvfritt utseende och 12 månaders öppentid för maximal flexibilitet i takmontaget. Den tunna produkten ger med en högkvalitativ SBS-modifierad bitumenblandning ett vattentätt montage kring klammerinfästningar. Haloten® STEEL lämpar sig även för takpannor av lertegel och tak vid hårt utsatta miljöer. Vintertid är produkten mjuk och följsam. Produkten svarar till kraven enligt AMA Hus, JSC.61 UD1, vattenavledande skikt av duk på träunderlag.