Asfaltprimer 5l

Art.nr.:
50128801
Mataki Asfaltprimer är avsedd för förbehandling av ytor som skall fukt- eller membranisoleras. Används även till grundning av äldre papptak som skall strykas med Mataki Takmassa. Innehåller vidhäftningsmedel, fäster på fuktiga ytor. Används då Haloten Takstosar och Flextätning ska användas på sandad underlagspapp. Används för att aktivera klistringsförmågan vid användande av Haloten Nock & Ränndalsremsa. Påför Nock & Ränndalsremsan medans primern är blöt.
Antal per pall: 60 st