Asfaltprimer 10 l

Art.nr.:
50128901
Mataki Asfaltprimer är avsedd för förbehandling av ytor som skall fukt- eller membranisoleras. Används även till grundning av äldre papptak som skall strykas med Mataki Takmassa. Innehåller vidhäftningsmedel, fäster på fuktiga ytor. Används då Haloten Takstosar och Flextätning ska användas på sandad underlagspapp. Används för att aktivera klistringsförmågan vid användande av Haloten Nock & Ränndalsremsa. Primern ska vara helt torr innan Nock & Ränndalsremsan påförs.
Antal per pall: 24 st

Miljöbedömningar