Stendörren

Referenser

Luftrenande tätskikt

Mataki bidrar till förbättrad luftkvalitet och behagligare arbetsmiljö

Stendörren renoverar just nu taket på fastigheten Nygård 2:14 i Upplands-Bro. De totala 120 000 kvadratmeter takyta kläs med Matakis luftrenande tätskikt, UnoTech FR Noxout. Projektet beräknas vara klart till den 1 oktober 2024.

Ett utmanande projekt med fokus på logistik och funktionalitet

Takrenoveringen sker i tre etapper och involverar 8-12 takmontörer. Den enorma takytan medför logistiska utmaningar, men specialbeställda längder på takpappen minimerar spill och effektiviserar arbetet.

Luftrenande och temperaturreglerande egenskaper

Mataki UnoTech FR Noxout neutraliserar skadliga kväveoxider från avgaser och reflekterar solvärme, vilket ger en behagligare inomhustemperatur och minskat kylbehov.

Stort fokus på avvattning och snöhantering

Takets storlek kräver en robust avvattningssystem med långa ränndalar, breda sargutkastare och rymliga takbrunnar. Snösmältning hanteras genom noggrann isolering och strategiskt placerade sargbräddsavlopp.

Sammanfattning

  • Fastighet: Nygård 2:14, Upplands-Bro
  • Takyta: Ca 120 000 kvm
  • Byggherre: Stendörren Fastigheter
  • Takkonsult: Roslagens Plåtkonsult
  • Takentreprenör: Årsta Tak
  • Tätskiktsleverantör: Mataki

 

För mer information:
Jonas Haglund, projekttekniker Mataki 042-33 40 46 / 073-358 30 29 jonas.haglund@nordicwaterproofing.com