NORDIC SEP5500 - 7,5x1M

Art.nr.:
5079001

Nya Nordic. Svetsad tätskiktsmatta, SEP 5500 för exponerade tak. Takpapp UnoTech Nordic är ett 1-Lags tätskiktssystem som kan installeras på alla underlag. Produkten är godkänd som underlag för överbyggnad av solpaneler, sedumtak, trätrall och singel. UnoTech Nordic är listad i TÄTSKIKTSGARANTIER™s förteckning över godkända tätskiktssystem för exponerade tak.

Antal m² per rulle: 7,5 m²
Antal per pall: 20 rullar

Produktdata

Underlag

Överbyggnad

Miljöbedömningar

Video