Studenternas IP Uppsala

Referenser

Kontor Studenternas IP

Studenternas idrottsplats

Bygget av nya Studenternas idrottsplats påbörjades hösten 2017 och stod färdigt till säsongen 2020.

Studenternas idrottsplats är en del av det södra åstråket, ett stråk av parker och grönområden som sträcker sig från Islandsbron i norr till Kungsängsbron i söder. Målet med utvecklingen av det södra åstråket är att skapa en mer attraktiv, välbesökt och trygg miljö för Uppsalas invånare.

Takentreprenaden på kontorsbyggnaden utfördes av Årsta Tak, en erfaren och välrenommerad takentreprenör. Materialet på taket är UnoTech FR.