Svetsbara tätskikt för exponerade yttertak

Ett godkänt tätskikt på alla typer av underlag, inklusive mineralull, råspont/plywood och befintligt tätskikt. Flera av våra produkter är också godkända som underlag för solpaneler, sedumtak, trätrall och singel.