Här finner du våra rekommenderade utförande på de vanligast förekommande detaljerna för takavvattning på tak. Alla detaljer är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak).

 

Anslutning mot takbrunn

 1. Intäckningskrage av YEP 3500 (500 x 500 mm) svetsad mot brunnsflänsens undersida.
 2. Takbrunn med perforerad fläns.
 3. Tätskikt 1 x 1 m helsvetsas mot hela brunnsflänsen och intäckningskrage.
 4. Lövfångarsil.

Anslutning mot sargbräddavlopp

 1. Intäckningskrage av YEP 3500 (500 x 500 mm) svetsad mot brunnsflänsens undersida.
 2. Sargbräddavlopp med perforerad brunnsfläns.
 3. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp på vertikalen och <150 mm ut på den horisontella ytan.
 4. Tätskiktsmatta UnoTech FR.
 5. Kappa av Mataki UnoTech FR. Dras 300-350 mm upp på vertikalen och <150 mm ut på den horisontella ytan. Fästs mekaniskt i överkant <c/c 150 mm.
 6. Remsa av YEP 2500. Dras över krönet och ned 100 mm på krönets utsida. Fästs in mekaniskt c/c 150 mm.
 7. Plåtbeslag (enligt AMA Hus JT).