Beskrivningstext AMA

JSE.15 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på yttertak

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmaterial
Tätskiktsmatta Mataki UnoTech FR (SEP 5500) av armerad SBS-polymermodifierad bitumen, tillverkad enligt harmoniserad standard SS-EN 13707 och redovisad i prestandadeklaration.

UTFÖRANDEKRAV

  • Tätskiktets överyta ska luta minst 1:40 (1,4 grader) Ränndal ska utföras utan lutning så att takbrunnar kan samverka.

  • Överlapp ska utföras med minst 120 mm i längdskarvar och minst 150 mm i tvärskarvar. Överlappen klistras till full bredd.

  • Tvärskarvar ska förses med 300 mm bred remsa av tätskikt. Remsan ska nå minst 100 mm förbi längdskarv. Remsan helsvetsas mot underliggande tätskikt.

  • Takyta försedd med överbyggnad ska vattenprovas enligt metod i AMA HUS YHB.2131.

Utöver AMA Hus krav på utförande ska tätskikt installeras enligt tillverkarens anvisningar och AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer för exponerade tätskikt.

KVALITETSKRAV

Arbetet skall utföras av personal med certifikat för Heta Arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga Heta Takarbeten. Tätskiktsinstallatören ska även vara utbildad och certifierad av tätskiktsleverantören samt vara ansluten till AB Tätskiktsgarantier i Norden och omfattas av dess garanti för material och utförande.