Haloten STEEL underlagstäckning för plan plåt, bandtäckning och lertegelpannor

Underlagsduk för tak med plan plåt, bandtäckning och lertegelpannor. 30 års garanti.