Mataki YAM 2000 - 15x0,7m

Art.nr.:
5032001
Mataki YAM 2000 är en underlagspapp med mineralstomme som gör att den är formstabil vid temperaturskillnader. YAM 2000 tåler värme vid svetsning av bitumenbaserade tätskikt. Produkten används även under Mataki Självtäck 3 och Mataki Självtäck 14 för att klara gällande brandkrav.
Antal m² per rulle: 10,5 m²
Antal per pall: 24 rullar

Produktdata

Underlag

Överbyggnad

Miljöbedömningar