UnoTech Listtak - 10x0,67m

Art.nr.:
50879P01

Takpapp speciellt anpassad för installation av listtak, listtäckning med trekantslister av trä eller mineralull. Tätskiktet är avsett att installeras på hårda underlag, t ex råspont eller plywood. UnoTech Listtak är listad i TÄTSKIKTSGARANTIER™s förteckning över godkända tätskiktssystem för exponerade tak.