NWP Solar Infästningsplatta IP360 - 360x360

Art.nr.:
SO360360

Infästningsplatta IP360 

Infästningsplatta för solpanelssystem för låglutande och platta tak under 14 grader (1:4) taklutning med bitumen tätskikt. Infästningsplattan fästs mekaniskt till underlaget med minst fyra infästningar, en i varje hörn. Infästninsplattan installeras på nyproduktion och renovering.

Nordic Waterproofing Solar är ett snabbt, kostnadseffektivt och enkelt system för mekanisk infästning av solpanelsinstallationer på låglutande tak med bitumentätskikt.

Produktdata

Underlag

Miljöbedömningar