HÅLKÄLSLIST

Art.nr.:
60DP5300

Hålkälslist av polymermodifierad bitumen för anslutning av gjutasfaltbeläggningar mot väggar, pelare m.m i parkeringshus.

Antal per pall: 1108,8 meter