Hörn och hålkälstätning

Produkter av SBS modifierad bitumen som används för att uppnå säkra anslutningar.