Butik

YEP 2500

Mataki Underlagspapp YEP 2500 är en slitstark underlagspapp (YEP 2500) med två olika infästningsmetoder. Använd pappspik genom båda lagren av produkten eller i undre lagret (aktivera den frilagda kanten med värme). Produkten används som ett enkelt sätt att väderskydda taket och byggnaden under byggtiden samt förhindra kondens och smältvatten att skada byggnaden under brukstiden. Mataki Underlagspapp YEP 2500 används (JSC.113 och JSC.114, AMA Hus) under alla typer av läktade takmaterial och under bandtäckning av plåt. Taket kan därefter utan risk exponeras för väder och vind under byggtiden, dock max två månader. Produkten har en frilagd kant som förhindrar att vatten tränger upp i skarven mellan materialen.

Kvalitet enligt AMA hus
Basta
CE-märkt
Exponeringstid
Garanti 20 år
Plant plåttak
Plåttak
Shingel
Takpannor
Takpannor Enkelkupig
Takvinkel 6 grader
Takvinkel 14 grader
Underlag

Användningsområde

Mataki YEP 2500 svarar till kraven enligt AMA Hus som underlag för takpannor, planplåt/bandtäckning, profilerad plåt på läkt samt takshingel. Produkten används med fördel när slitaget är stort på den inklädda takytan samt vid kall väderlek. Produkten är ångtät, vilket betyder att utrymmet bakom, alltid måste vara ventilerat!

Vattenavledande underlagstäckning

Mataki YEP 2500 läggs på råspont eller skivmaterial. Se AMA Hus, HSD.1331 för att välja typ av underlag. Infästning sker med spikning genom båda lagren med varmförzinkad pappspik, dimension minst 20×2,8, alternativt 25×2,5 (AMA Hus, ZSE). Under planplåt/bandtäckning, använd dold infästning för att undvika att skada plåten. Aktivera produktens bitumenkant med värme (värmepistol) alternativt klistra samtliga längs- och tvärskarvar med Mataki Specialklister. I förekommande fall kan underlagspappen fästas in med spikning genom båda lagren. Innan planplåt/bandtäckning monteras måste samtliga spikhuvud strykas med asfaltklister för att risken för korrosionsskador ska minska.
Minsta taklutning är 14º (spikning genom båda lagren) eller 6º (dold infästning). Rådgör med tillverkare av taktäckning (takpannor, shingel, planplåt/bandtäckning etc.) vid val av underlagstäckning. Skarvning och lagning görs med Mataki Specialklister (asfaltklister).

Produktens uppbyggnad

Mataki YEP 2500 är uppbyggd med en stomme av mycket slitstark polyester som är belagd med SBS-modifierad bitumen. Ytan är täckt med fin sand. Produktens frilagda kant (en klibbyta) täcks av en releaseremsa av plast. Releasen avlägsnas vid monteringen. Produkten är BASTA-godkänd.

Produktegenskaper

Mataki YEP 2500 är utvecklad för att möta byggbranschens krav på säkra och beprövade produkter. Produkten svarar till egenskapskraven enligt kapitel JS
(YEP 2500) i AMA Hus. Produkten har en förväntad livslängd som svarar till vanligt förekommande taktäckningsmaterial av betong och plåt.