Mataki YEP 2500 - 15x0,67m

Art.nr.:
5036901
Mataki YEP 2500 svarar till kraven enligt AMA Hus som underlag för takpannor, planplåt/bandtäckning, profilerad plåt på läkt samt takshingel. Produkten används med fördel när slitaget är stort på den inklädda takytan samt vid kall väderlek. Produkten är ångtät, vilket betyder att utrymmet bakom, alltid måste vara ventilerat.
Antal m² per rulle: 10,05 m²
Antal per pall: 20 rullar

Produktdata

Underlag

Överbyggnad

Miljöbedömningar