Här finner du våra rekommenderade utförande på de vanligast förekommande detaljerna för inbyggda tätskikt. Alla detaljer är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för inbyggda tätskikt (ytterbjälklag). 

Allmänt: Betongyta ska förbehandlas med Mataki Asfaltprimer. Hörnförstärkningar ska alltid användas i hålkäl. Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar av plåt enligt AMA Hus kap. JT. Skyddsbeslag ska vara enligt AMA Hus JT-.583. Om skyddsbeslag inte monteras ska uppdraget tätskikt vara skyddsbelagt. Säkerställ att skarpa kanter på plåtbeslag inte skadar tätskikt.

Anslutning till vertikal yta

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Helsvetsad remsa av minst YEP 3500, dras upp minst 150 mm och 150 mm ut på den horisontala ytan
 3. Mataki Trema 5
 4. Kappa av Mataki Trema 5. Helsvetsas mot vertikal yta minst 300 mm över ovansida på överbyggnaden och minst 150 mm ut på under­liggande tätskikt. Förbehandling på vertikal yta ska utföras på samma sätt som på den horisontala. Remsa ska fästas mekaniskt i ovankant med centrumavstånd 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 5. Överbyggnad
 6. Skyddsbeslag enligt AMA Hus JT-.583
 7. Ståndskiva enligt AMA Hus JT-.35

Anslutning till vertikal yta över krön

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Helsvetsad remsa av minst YEP 3500, dras upp minst 150 mm och 150 mm ut på den horisontala ytan
 3. Mataki Trema 5
 4. Kappa av Mataki Trema 5. Helsvetsas mot vertikal yta minst 300 mm över överbyggnadens ovansida och minst 150 mm ut på under­liggande tätskikt. Förbehandling på vertikal yta ska utföras på samma sätt som på den horisontala. Remsa ska fästas mekaniskt i ovankant med centrumavstånd 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 5. Överbyggnad
 6. Remsa av minst YEP 2500 dras över krön och ner 50-100 mm på motsatt sida och fästs in med centrumavstånd 150 mm
 7. Skyddsbeslag enligt AMA Hus JT-.583
 8. Krönplåt enligt AMA Hus JT-.374

Anslutning till vertikal yta vid rörelsefog

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Mineralullsisolering
 3. Plywood 21 mm enligt AMA Hus KEB.18, höjd 300 mm över färdig överbyggnad. Förankrad i under­lag med fästvinklar av varmförzinkat stål
 4. Helsvetsad remsa av minst YEP 3500, dras upp minst 150 mm och 150 mm ut på den horisontala ytan
 5. Mataki Trema 5
 6. Kappa av Mataki Trema 5. Helsvetsas mot vertikal yta minst 300 mm över överbyggnadens ovansida och minst 150 mm ut på under­liggande tätskikt. Förbehandling på vertikal yta ska utföras på samma sätt som på den horisontala. Remsa ska fästas mekaniskt i ovankant med centrumavstånd 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 7. Överbyggnad
 8. Remsa av YEP 2500 svetsas mot vägg med svetsade tvärskarvar och dras ner över uppdragning
 9. Skyddsbeslag enligt AMA Hus JT-.583
 10. Ståndskiva mekaniskt infäst i urspårning. Infästning ska täckas med fogmassa
  Anmärkning gäller rörelsefogar mindre än 15 mm. För större rörelser krävs konstruktionslösning.

Anslutning till vertikal yta vid tröskel

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Remsa av YEP 3500, helsvetsas upp på vägg minst 120 mm och 150 mm ut på den horisontala ytan. Remsa viks in och svetsas under hela tröskeln.
 3. Hörnförstärkning placeras under remsa och svetsas mot hörn vägg/smyg
 4. Mataki Trema 5 membranisolering (Eventuellt dränerande spalt)
 5. Överbyggnad
 6. Kappa av Mataki Trema 5. Helsvetsas mot vertikal yta minst 300 mm över ovansida på överbyggnad och minst 150 mm ut på under­liggande tätskikt. Förbehandling på vertikal yta ska utföras på samma sätt som på den horisontala. Remsa ska fästas mekaniskt i ovankant med centrumavstånd 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 7. Skyddsbeslag enligt AMA Hus JT-.583
 8. Ståndskiva enligt AMA Hus JT-.35
 9. Tröskelbeslag enligt AMA Hus JT-.524
 10. Tröskel

Anslutning till fundament

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Helsvetsad remsa av minst YEP 3500, dras upp minst 150 mm och 150 mm ut på den horisontella ytan
 3. Mataki Trema 5
 4. Kappa av Mataki Trema 5. Helsvetsas mot vertikal yta minst 300 mm över ovansida på överbyggnad och minst 150 mm ut på under­liggande tätskikt. Förbehandling på vertikal yta ska utföras på motsvarande sätt som på den horisontala. Remsa ska fästas mekaniskt i ovankant med centrumavstånd 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 5. Överbyggnad
 6. Fundamentets ovansida täcks in med YEP 3500 som helsvetsas mot underlag
 7. Skyddsbeslag enligt AMA Hus JT-.583
 8. Krönbeslag enligt AMA Hus JT-.374

Rörelsefog mindre än 15 mm

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Flex-SM bredd minst 300 mm, kantsvetsas 100 mm mot underlaget
 3. Längsgående remsa av Mataki Trema 5, 500 mm frilagd längs rörelsefog. Applicering ska ske med dubbel­sidig kantsvetsning 100 mm (det vill säga remsa ska vara frilagd 30 cm i rörelsefog). 
 4. Mataki Trema 5 (Eventuellt dränerande spalt)
 5. Överbyggnad

Mindre rörelsefogar - max 15 mm. För större rörelser krävs konstruktionslösning.

Anmärkning Alternativt kan rörelsefog utformas enligt AMA Hus JSE.141-8.

JSE.14118/1.

Anslutning till vertikal yta vid rörelsefog

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Mineralullsisolering
 3. Plywood 21 mm enligt AMA Hus KEB.18, höjd 300 mm över färdig överbyggnad. Förankrad i under­lag med fästvinklar av varmförzinkat stål
 4. Helsvetsad remsa av minst YEP 3500, dras upp minst 150 mm och 150 mm ut på den horisontala ytan
 5. Mataki Trema 5
 6. Kappa av Mataki Trema 5. Helsvetsas mot vertikal yta minst 300 mm över överbyggnadens ovansida och minst 150 mm ut på under­liggande tätskikt. Förbehandling på vertikal yta ska utföras på samma sätt som på den horisontala. Remsa ska fästas mekaniskt i ovankant med centrumavstånd 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 7. Överbyggnad
 8. Remsa av YEP 2500 svetsas mot vägg med svetsade tvärskarvar och dras ner över uppdragning
 9. Skyddsbeslag enligt AMA Hus JT-.583
 10. Ståndskiva mekaniskt infäst i urspårning. Infästning ska täckas med fogmassa
  Anmärkning gäller rörelsefogar mindre än 15 mm. För större rörelser krävs konstruktionslösning.

Anslutning till brunn (ej körbar)

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Intäckningskrage av minst kvalitet YEP 3500 helsvetsad mot underlag. Mataki takbrunn kompletteras med Terassil. Takbrunn ska vara utformad på ett sådant sätt att avvattning kan ske från ovansida av överbyggnad samt i nivå med tätskikt.
 3. Mataki Trema 5 helsvetsad mot perforerad flänssamt intäckningskrage (eventuellt dränerande spalt)
 4. Överbyggnad

Anmärkning Om körbar trafik förekommer ska Terassbrunn TG användas, se sektion S3:2. Avstånd mellan brunnar ska bestämmas på ett sådant sätt att avvattning av hela terrassytan sker.

Anslutning till brunn (körbar)

 1. Terrassbrunn TG, ingjuten i betongbjälklag 
 2. Intäckningskrage 1000 x 1000 mm av Mataki Trema 5, helsvetsad mot underlag och med sandad sida nedåt
 3. Intäckningskrage 500 x 500 mm av YEP 4000, helsvetsad mot underlag och nedviken i brunn 
 4. Tätningsring av silumin, trycks fast på ett sådant sätt att intäckningskrage kläms fast mellan ring och brunnsfläns. 
 5. Förhöjningsring/sil med plan sil
 6. Mataki Trema 5, helsvetsas mot intäckningskrage
 7. Överbyggnad. 

Anmärking Vid intäckning av befintliga TG-brunnar ska både intäckningskrage och tätningsring bytas.

Anslutning till rörgenomföring

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Intäckningskrage av minst kvalitet YEP 3500. Helsvetsad mot underlag
 3. Mataki rörgenomföring 
 4. Mataki Trema 5 helsvetsad mot perforerad fläns samt intäckningskrage
 5. Överbyggnad

Anmärkning Vid anslutning mot runda takgenomföringar (avloppsluftare, stativben etc.) ska upp- och nervänd takbrunn eller stuprörsgenomföring användas. Denna monteras enligt princip för rostfri takbrunn (med underliggande intäckningskrage av minst YEP 3500). Alternativt kringgjuts rörgenomföring med ett fundament på vilket tätskikt dras upp. Se princip S3:4 för 
anslutning mot fundament. 

Kantslut

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Remsa av tätskikt dras ner 500 mm över kant på bjälklag
 3. Mataki Trema 5
 4. Överbyggnad