Här finner du rekommenderade uppbyggnader för de vanligast förekommande underlagen. Uppbyggnaderna är utförda efter Svenska krav och standarder som t.ex AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för inbyggda tätskikt (ytterbjälklag). 

Moss-sedum (extensiv)

 • Moss-sedum
 • Taklutning >3,6° vattenhållande skikt
  Taklutning <3,6° dräneringsskikt
 • Tätskikt - Taklutning >3,6° UnoTech FR
                   Taklutning <3,6° Trema 5
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet  motsvarande minst brädriven och förbehandlad  med Mataki Asfaltprimer

Gröna tak (semi-intensiv, intensiv)

 • Överbyggnad (vegetation) 
 • Dräneringsskikt / Fiberduk klass N2
 • Isolering typ XPS
 • Dränerade skikt
 • Mekaniskt rotskydd
 • Tätskikt Trema 5
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet  motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer