Här finner du beskrivningstexter på rekommenderade utförande av de vanligast förekommande detaljerna på tak. Texterna är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus. 

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 21

 

J                    SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D
JS                 SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM E D I HUS
JSB              UNDERLAGSTÄCKNINGAR AV BYGGPAPP, UNDERLAGSDUK E D FÖR TÄTSKIKTSMATTOR, PLAN PLÅT OCH ÖVERLÄGGSPLATTOR I HUS
JSB.4           Underlagstäckningar av underlagsduk på underlagsspont e d i yttertak
JSB.41         Underlagstäckningar av underlagsduk på underlagsspont e d för plan plåt och överläggsplattor

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Underlagsduk
Underlagsduk ska vara Mataki Haloten STEEL eller likvärdig kvalitet, tillverkad enligt SS-EN 13859-1 och uppfylla kraven i tabell AMA JSB.41/1.
Underlagsduk ska förvaras och hanteras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

UTFÖRANDEKRAV

 • Underlag ska vara rent, jämnt och torrt.
 • Underlagsspont eller dylikt ska ha en högsta fuktkvot enligt avsnitt AMA HSD.
 • Underlag av underlagsspont eller plywood ska täckas med byggpapp i anslutning till att brädor eller skivor monteras.
 • Underlag av underlagsspont ska ha en minsta tjocklek av 23 mm enligt tabell AMA HSD.1331/1.
 • Underlag av plywood ska ha en minsta tjocklek av 18 mm enligt AMA KEB.122
 • Skarvar ska utföras med dold infästning enligt UT typ 412.
 • Skarvar ska utföras med minst 80 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar.
 • Skarvtätning av underlagstäckningar av underlagsduk.
 • Skarvtätning ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

Utöver AMA Hus krav på utförande ska tätskikt installeras enligt tillverkarens anvisningar.

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 21

 

J                    SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D
JS                 SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM E D I HUS
JSB              UNDERLAGSTÄCKNINGAR AV BYGGPAPP, UNDERLAGSDUK E D FÖR TÄTSKIKTSMATTOR, PLAN PLÅT OCH ÖVERLÄGGSPLATTOR I HUS
JSB.2           Underlagstäckningar av byggpapp för plan plåt och överläggsplattor
JSB.21         Underlagstäckningar av byggpapp på underlagsspont e d för plan plåt och överläggsplattor i yttertak

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Byggpapp
Byggpapp ska vara Mataki YEP 2500 eller likvärdig kvalitet, tillverkad enligt SS-EN 13859-1 och uppfylla kraven i tabell AMA JSB.21/1.
Byggpapp ska förvaras och hanteras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

UTFÖRANDEKRAV

 • Underlag ska vara rent, jämnt och torrt.
 • Underlagsspont ska ha en högsta fuktkvot enligt avsnitt AMA HSD.
 • Underlag av underlagsspont eller plywood ska täckas med byggpapp i anslutning till att brädor eller skivor monteras.
 • Underlag av underlagsspont ska ha en minsta tjocklek av 23 mm enligt tabell AMA HSD.1331/1.
 • Underlag av plywood ska ha en minsta tjocklek av 18 mm enligt AMA KEB.122
 • Skarvar ska utföras med dold infästning enligt UT typ 214 och skarvklistras.
 • Skarvar ska utföras med minst 80 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar.
 • Skarvklistring av vattenavledande skikt av byggpapp
 • Våder i takfallets lutningsriktning samt tvärskarvar ska skarvklistras.
 • Vid taklutning mindre än eller lika med 1:3 (18 grader) ska våder tvärs takfallets lutningsriktning skarvklistras.

Utöver AMA Hus krav på utförande ska tätskikt installeras enligt tillverkarens anvisningar.