Plan plåt

Plan plåt förekommer i två olika utföranden, skivtäckning respektive bandtäckning. Mataki Haloten STEEL och Mataki YEP2500 svarar till kraven enligt AMA Hus som underlag för plan plåt.

Mataki Haloten STEEL är en underlagsduk med många unika fördelar vid användning som vattenavledande underlag under plan plåt. Överlappsskanterna är utformade så att de flyter ihop och ger plan plåten det plana utséendet man önskar. Produkten läggs på spikbart underlag av råspont eller skivmaterial. Minsta taklutningen kan vara ned till 3° förutsatt att det ovanliggande takmaterialet är avsett för dessa taklutningar. Produkten kan ligga öppen under 12 månader innan ytskikt läggs på.

Mataki YEP2500 är en traditionell sandad underlagspapp som används med fördel när slitaget är stort på den inklädda ytan samt vid kall väderlek. 

Produkterna är ångtäta, vilket betyder att utrymmet bakom alltid måste vara ventilerat. 

Våra rekommenderade lösningar, konstruktions- och ritningsdetaljer är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus.

Här finner du rekommenderade takkonstruktioner som är utförda enligt svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus. 

Gesimsränna av plåt taktäckning av plan plåt

 1. Mataki Haloten STEEL
 2. Skivtäckning plåt
 3. Fotplåt
 4. Rännplåt 

Anslutning vid fotplåt

 1. Mataki Haloten STEEL
 2. Mataki Haloten Fotplåtsremsa 
 3. Taktäckning plåt
 4. Infästning av rännkrok
 5. Rännkrok
 6. Språngbleck 

Stosar till rör vid taktäckning av plan plåt

 1. Mataki Haloten Takstos 110 STEEL
 2. Mataki Haloten STEEL 
 3. Sömsvetsad rostfri plåt
 4. Stos sömsvetsad till taktäckningen
 5. Rörelsemån ≥15 mm 
   

Fotränna av plåt vid taktäckning av plan plåt och lutning minst 30 grader

 1. Mataki Haloten STEEL
 2. Kappa av Mataki YEP 3500
 3. Fotplåt dras upp i nivå med horisontallinje dock minst 450 mm
 4. Tätning
 5. Fotplåt
 6. Rännplåt 
 7. Högpunkt

Vinkelränna

 1. Mataki Haloten STEEL, råspont, takstol
 2. Mataki Haloten Nock- och Ränndalsremsa
 3. Underbeslag
 4. Pappspik eller klammer 

Avslutning över oventilerad nock

 1. Mataki Haloten STEEL, råspont, takstol
 2. Mataki Haloten Nock- och Ränndalsremsa
 3. Pappspik c/c 60 mm 

Anslutning mot gavel

 1. Mataki Haloten STEEL
 2. Trekantslist
 3. Underlag, t ex råspont
 4. Vindskiva 

Här finner du beskrivningstexter på rekommenderade utförande av de vanligast förekommande detaljerna på tak. Texterna är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus. 

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 21

 

J                    SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D
JS                 SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM E D I HUS
JSB              UNDERLAGSTÄCKNINGAR AV BYGGPAPP, UNDERLAGSDUK E D FÖR TÄTSKIKTSMATTOR, PLAN PLÅT OCH ÖVERLÄGGSPLATTOR I HUS
JSB.4           Underlagstäckningar av underlagsduk på underlagsspont e d i yttertak
JSB.41         Underlagstäckningar av underlagsduk på underlagsspont e d för plan plåt och överläggsplattor

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Underlagsduk
Underlagsduk ska vara Mataki Haloten STEEL eller likvärdig kvalitet, tillverkad enligt SS-EN 13859-1 och uppfylla kraven i tabell AMA JSB.41/1.
Underlagsduk ska förvaras och hanteras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

UTFÖRANDEKRAV

 • Underlag ska vara rent, jämnt och torrt.
 • Underlagsspont eller dylikt ska ha en högsta fuktkvot enligt avsnitt AMA HSD.
 • Underlag av underlagsspont eller plywood ska täckas med byggpapp i anslutning till att brädor eller skivor monteras.
 • Underlag av underlagsspont ska ha en minsta tjocklek av 23 mm enligt tabell AMA HSD.1331/1.
 • Underlag av plywood ska ha en minsta tjocklek av 18 mm enligt AMA KEB.122
 • Skarvar ska utföras med dold infästning enligt UT typ 412.
 • Skarvar ska utföras med minst 80 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar.
 • Skarvtätning av underlagstäckningar av underlagsduk.
 • Skarvtätning ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

Utöver AMA Hus krav på utförande ska tätskikt installeras enligt tillverkarens anvisningar.

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 21

 

J                    SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D
JS                 SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM E D I HUS
JSB              UNDERLAGSTÄCKNINGAR AV BYGGPAPP, UNDERLAGSDUK E D FÖR TÄTSKIKTSMATTOR, PLAN PLÅT OCH ÖVERLÄGGSPLATTOR I HUS
JSB.2           Underlagstäckningar av byggpapp för plan plåt och överläggsplattor
JSB.21         Underlagstäckningar av byggpapp på underlagsspont e d för plan plåt och överläggsplattor i yttertak

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Byggpapp
Byggpapp ska vara Mataki YEP 2500 eller likvärdig kvalitet, tillverkad enligt SS-EN 13859-1 och uppfylla kraven i tabell AMA JSB.21/1.
Byggpapp ska förvaras och hanteras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

UTFÖRANDEKRAV

 • Underlag ska vara rent, jämnt och torrt.
 • Underlagsspont ska ha en högsta fuktkvot enligt avsnitt AMA HSD.
 • Underlag av underlagsspont eller plywood ska täckas med byggpapp i anslutning till att brädor eller skivor monteras.
 • Underlag av underlagsspont ska ha en minsta tjocklek av 23 mm enligt tabell AMA HSD.1331/1.
 • Underlag av plywood ska ha en minsta tjocklek av 18 mm enligt AMA KEB.122
 • Skarvar ska utföras med dold infästning enligt UT typ 214 och skarvklistras.
 • Skarvar ska utföras med minst 80 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar.
 • Skarvklistring av vattenavledande skikt av byggpapp
 • Våder i takfallets lutningsriktning samt tvärskarvar ska skarvklistras.
 • Vid taklutning mindre än eller lika med 1:3 (18 grader) ska våder tvärs takfallets lutningsriktning skarvklistras.

Utöver AMA Hus krav på utförande ska tätskikt installeras enligt tillverkarens anvisningar.

Här finner du ritningsunderlag för alla detaljer som förekommer på tak med plan plåt. Alla detaljer är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus. Detaljerna finns att ladda ner som dwg, BIM (revit) eller som pdf-er. Längst ner finns även möjligheten att ladda ner alla uppbyggnader och BIM-modeller i en samlad fil.

Gesimsränna av plåt taktäckning av plan plåt

Anslutning vid fotplåt

Stosar till rör vid taktäckning av plan plåt

Fotränna av plåt vid taktäckning av plan plåt och lutning minst 30 grader

Avslutning över oventilerad nock

Anslutning mot gavel

Ladda ner alla modeller med ett klick, samlingsfil

Alla ritningskomponenter (families)