Här finner du våra rekommenderade utförande på de vanligast förekommande detaljerna på tak. Alla detaljer är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak). 

Anslutning till vertikal Alt. 1 (Med hålkälsförstärkning YEP3500)

 1. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 2. Mataki UnoTech FR / Power FR.
 3. Kappa av Mataki UnoTech FR / Power LA. Dras 300-350 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta. Fästs in mekansikt i överkant minst c/c 150 mm.
 4. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Anslutning till vertikal yta Alt. 2 (ej godkänd för tak med överbyggnad)

 1. Mataki UnoTech FR / Power FR dras upp 50-100 mm på vertikal yta.
 2. Mataki UnoTech FR / Power FR.
 3. Kappa av Mataki UnoTech FR / Power LA. Dras 300-350 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 4. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Uppdragning på krön större än 300 mm (Krön lägre än tätskiktets maximala uppdragning om 500 mm)

 1. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 2. Mataki UnoTech FR / Power FR.
 3. Kappa av Mataki UnoTech FR / Power LA. Dras 300-350 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta. Fästs in mekansikt i överkant minst c/c 150 mm.
 4. Remsa av UnoTech FR / Power LA dras över krönet och ned minst 50 mm på krönets utsida. Fästs in mekaniskt c/c 150 mm
 5. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Uppdragning på krön större än 300 mm (Krön högre än tätskiktets maximala uppdragning om 500 mm)

 1. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 2. Mataki UnoTech FR / Power FR.
 3. Kappa av Mataki UnoTech FR / Power LA. Dras 300-350 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta. Fästs in mekansikt i överkant minst c/c 150 mm.
 4. YEP 2500 dras över krönet och ned minst 50 mm på krönets utsida. Fästs in mekaniskt c/c 150 mm
 5. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Uppdragning på krön lägre än 300 mm

 1. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 2. Mataki UnoTech FR / Power FR.
 3. Remsa av Mataki UnoTech FR / Power LA dras upp över krönet och ned minst 50 mm på krönets utsida. Fästs in mekaniskt c/c 150 mm
 4. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Uppdragning på sarg till takljus, kupol, taklucka etc.

 1. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 2. Mataki UnoTech FR / Power FR.
 3. Kappa av Mataki UnoTech FR / Power LA. Dras 200 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta. Fästs in mekansikt i överkant minst c/c 150 mm.
 4. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Uppdragning på sarg med rörelsefog

 1. Plywood 21 mm
 2. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 3. Mataki UnoTech FR / Power FR.
 4. Kappa av Mataki UnoTech FR / Power LA. Dras 300-350 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta. Fästs in mekansikt i överkant minst c/c 150 mm.
 5. Remsa av YEP 2500.  Fästs in mekansikt i överkant minst c/c 150 mm.
 6. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

 

Anslutning mot fasad regel

 1. Fasad regel (45x95 cm).

 2. Remsa av YEP 2500. Dras ned ca 50 mm förbi den fasade regeln och spikas c/c <150 mm. Ändträ ska täckas in med tätskikt.

 3. Mataki UnoTech FR / Power FR. Mekaniskt infäst och skarvsvetsat.

 4. Kappa av UnoTech FR / Power LA. Ska nå minst 150 mm ut på takytan, svetsas.

 5. Plåtbeslag.

Anslutning mot fotplåt

 1. Remsa av YEP 2500. 

 2. Fotplåt.

 3. Mataki UnoTech FR / Mataki Power FR. Mekaniskt infäst och skarvsvetsat.

Uppdragning på sarg med rörelsefog.

 1. Plywood 21 mm
 2. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 3. Mataki UnoTech FR / Power FR.
 4. Kappa av Mataki UnoTech FR / Power LA. Dras 300-350 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta. Fästs in mekansikt i överkant minst c/c 150 mm.
 5. Remsa av YEP 2500.  Fästs in mekansikt i överkant minst c/c 150 mm.
 6. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Rörelsefog

 1. Mataki Flex SM. Bredd 300 mm

 2. Remsa av Mataki UnoTech FR / Power FR. Bredd minst 500 mm.

 3. Mataki UnoTech FR / Power FR.

Anslutning mot takbrunn

 1. Intäckningskrage av YEP 3500. 500x500 mm.
 2. Takbrunn med perforerad brunnsfläns.
 3. UnoTech FR / Power FR, 1x1 m. Svetsas mot hela brunnens fläns och intäckningskrage.

Genomföring, gummistos

 1. UnoTech FR / Power FR
 2. Intäckingskrage av YEP 3500 (500x500 mm)
 3. Takstos med slangklämma.
 4. UnoTech FR / Power FR (1x1 m) svetsas mot hela gummistosens fläns och intäckningskrage.

Anslutning mot sargbräddavlopp

 1. Intäckningskrage av YEP 3500 (500 x 500 mm) under brunnsfläns.
 2. Sargbräddavlopp med perforerad brunnsfläns.
 3. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 4. Tätskikt Mataki UnoTech FR / Power FR.
 5. Kappa av Mataki UnoTech FR / Power LA. Dras 300-350 mm upp på vertikal- och < 150 mm ut på horisontell yta. Fästs mekaniskt i överkant < c/c 150 mm.
 6. Remsa av YEP 2500. Dras över krönet och ned 100 mm på krönets utsida. Fästs in mekaniskt c/c 150 mm.
 7. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Nock

 1. Tätskikt Mataki UnoTech FR / Power FR
 2. Nockremsa 300 mm av Mataki UnoTech FR / Power LA.

Ränndal

 1. Tätskikt Mataki UnoTech FR / Power FR.
 2. Ränndalsvåd Mataki UnoTech FR / Power RV.