Här finner du ett urval av detaljer som är nödvändiga vid installation av tak med överbyggnad. För övriga takdetaljer se exponerade tätskikt. Samtliga detaljer är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak). 

 

Uppvik på vertikal

  1. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <150 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
  2. Tätskikt Mataki UnoTech FR alt. DuoTech
  3. Kappa av tätskikt (UnoTech FR) dras minst 300 mm över färdig överbyggnad.
  4. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Remsade tvärskarvar (1-Lag)

Tvärskarv ska alltid förses med en minst 300 mm bred helsvetsad remsa av tätskikt. Remsan ska nå minst 100 mm förbi längdskarv på båda sidor.

Utförande vid terrassdörrar

YEP 3500 dras in och helsvetsas under hela tröskeln och minst 100 mm upp på väggar i smygen. Framför tröskeln ska gallerdurk placeras och nå minst 200 mm förbi tröskeln på vardera sida, vatten från gallerdurk släpps ned på tätskiktet. Gallerdurken ska kunna lyftas för inspektion och rensning. Tröskelbeslag ska utföras enligt AMA Hus TTB.524. Tröskel och karm tätas med bottningslist och fog.


Beroende på vilka krav på tillgänglighet som ställs kan terrassdörrar utföras på två olika vis:

1. Inget krav på tillgänglighet enligt BBR. Tröskel ska vara minst 100 mm över överbyggnad. 

2. Krav på tillgänglighet enligt BBR. Tröskel placeras i samma nivå som överbyggnaden. I de fall tröskel och överbyggnad är i samma nivå finns risk att vatten tränger in genom balkongdörren vid extremväder.

Obs! I de fall tröskel och överbyggnad är i samma nivå finns risk att vatten tränger in genom balkongdörren vid extremväder.