Underlagspapp Mataki YEP 2500

Underlagspapp YEP 2500 för tak med plan plåt och lertegelpannor.