YEP 3500 PIR - 10x1m

Art.nr.:
5078501

Tätskiktsmembran avsett att installeras som undre lag i 2-lags tätskiktssystem med speciella egenskaper som möjliggör installation av valfri UnoTech FR och Power produkt på tak isolerade med PIR-isolering. D.v.s PIR isolerade tak med röd, grön, vit takpapp, eller med luftrenande Noxout. YEP 3500 PIR möjliggör till och med PIR isolerade tak med varmluftsinstallerad Mataki Power. Produkten fungerar även som ångspärr under PIR-isoleringen. Obs! tak isolerade med PIR-isolering kräver särskilt Broof t2 godkännande. Se produktblad för godkända kombinationer.