Självklistrande tätskiktsmembran

Självklistrande tätskiktsmembran för t.ex. tillfällig tätning, ångspärr eller flamskyddsremsa i hålkäl och kring detaljer.