Ytskikt för tak av bitumen

Ytskikt för tak- ytpapp, shingel, dekorlist.