Baktryckspackning

Art.nr.:
50972101

För säkert montage vid renovering av befintliga avvattningssystem. Baktryckspackningen monteras på insticksbrunnens tappstycke och skapar en säker tätning mellan befintlig- och ny takbrunn. Renovering med insticksbrunn innebär en reducering av ursprunglig brunnsdimension och därmed också reducerad flödeskapacitet, den lägre flödeskapaciteten kan kompenseras genom att montera en lövfångarsil med högre flödeskapacitet, ex vis. Låsbar lövfångarsil 50973001. All invändig takavvattning ska dimensioneras enligt SS-EN 12056-3 och SS-824031. Dimensioneringsprogram och projekteringsvägledning för takavvattning finns under Teknik/systemlösningar.

Produktdata

Dokument