Byggtejp för byggnadens utsida

För tätning och lagning av av byggnadens utsida. Används på de flesta underlag, bla takpapp. Använd asfaltprimer på porösa och sugande ytor.