Kunskap

Vi arbetar alltid tätt ihop med Matakis anslutna takentreprenörer för att ständigt utvecklas. Tillsammans är vår vision att vi skall bli Sveriges mest kompetenta nätverk inom tätskiktsmattor & membran på exponerade & inbyggda konstruktioner. I samband med detta utvecklar vi också nya installationsmetoder och maskiner för att nå visionen.

Installationsmetoder

Mataki T-Welder
– ett systemtänk, gasolfri montering

Idag monterar man framförallt tätskikt med gasol eller med eldriven varmluftsautomat. De nya metoderna står för brandsäkerhet och är mer ergonomiskt riktiga för montören. T-Welder är en eldriven varmluftsautomat, speciellt utvecklad för installation av Mataki UnoTech®Plus. T-Weldern är försedd med ett patenterat munstycke. Med en kraftfull fläkt samt drivhjulsmotor kan T-Weldern användas på taklutningar upp till 14 grader. Kontakta Mataki eller våra MatakiPartners för att höra mer. Maskinen är patenterad av Mataki och säljs via oss.

Gasolmonterat

Idag monterar man framförallt tätskikt med gasol eller med eldriven varmluftsautomat. Gasolmonterad montering tillhör de mest frekventa monteringsmetoderna fortfarande. Metoden är beprövad och hållbar och Mataki erbjuder flertalet produkter som monteras med just gasol. Kontakta Mataki eller våra MatakiPartners för att höra mer. Maskinen sälj inte via Mataki.

MatakiTest™

MatakiTest™ används för kontroll av tätheten på taket. Det kan gälla ett befarat läckage som behöver kontrolleras eller t.ex en slutbesiktning av ett färdigmonterat tak. Metoden bygger på att rök blåses in med tryck under tätskiktet. Övertrycket som bildas syns genom att våderna reser sig. Beroende på takytans form och antalet hinder kan upp till 500 m² testas vid varje tillfälle. Eventuellt läckage indikeras där röken tränger ut. MatakiTest™ används såväl för kvalitetskontroll vid nyläggning som för kontroll av tätheten hos äldre tak. Kontakta Mataki för mer information om MatakiTest™. Titta på filmen här under som beskriver hur det går till.

MatakiTest film

Kontakta Mataki eller våra MatakiPartners för att höra mer. MatakiTest™ är patenterad av Mataki och säljs via oss.