Garantitak elinstallerar UnoTech FR på Kunskap- och kulturcentrum i Askersund

Tillhör

Entreprenörer, Föreskrivare

Om det här projektet

I augusti 2016 slår dörrarna upp för det nya kulturcentrat i Askersund, ett centrum som ska rymma både skola, bio, bibliotek och restaurang.
På uppdrag åt totalentreprenören PEAB sköter Garantitak isolering av bjälklaget, montering av taksäkerhet och tätskikt.

Historiskt projekt

Sjöängens Kunskaps- och kulturcenter är Askersund kommuns största satsning någonsin. Och visst är det ett stort projekt!
6 tusen kvadratmeter el-Installerad UnoTech FR  fördelat på tre plan samt en dryg kilometer taksäkerhet