TT Tak installerar membranisolering på Volvo

Tillhör

Entreprenörer, Föreskrivare

Om det här projektet

Fakta

Byggherre: Volvo
Entreprenör: TT Tak Takentreprenören AB
Omfattning: Installation av ny membranisolering, ca 6000 m2
Produkt: Mataki Trema TM5 + Mataki Asfaltprimer
TT Tak med sitt huvudkontor i Göteborg har inom loppet av ett par månader fått förtroendet att installera två stycken likartade projekt på Volvos anläggningar i Göteborg, där det sista färdigställdes i september 2015. Projekten som är befintliga parkeringshus var i stort behov av att renoveras för att undvika framtida problem med läckage. De befintliga betongelementen ströks med Mataki Asfaltprimer som sedan installerades med Mataki Trema TM5.
– Vi köpte in två nya svetsrampar som byggdes av Gamo Gasol till dessa projekt, säger Tommy Haldin på TT Tak. Utan dessa hade det inte varit möjligt att installera produkterna på ett bra sätt.
Beställaren kan förvänta sig en trygg och problemfri anläggning under lång tid framöver, som dessutom omfattas av Tätskiktsgarantier i Norden AB.