Inbyggda tätskikt

Tätskiktssystem för inbyggnad. Typiska exempel på konstruktioner där inbyggda tätskikt förekommer är takterrasser, innergårdar, parkeringsdäck, balkonger och inte minst gröna tak. Tätskiktets funktion är att skydda den underliggande konstruktionen mot fukt, föroreningar m.m.

 

Här hittar du konstruktionslösningar och ritningsunderlag.